Pagina's

Cijfers alcohol en de SEH

Het Letsel Informatiesysteem (LIS) van VeiligheidNL houdt in een steekproef van SEH’s aantallen en karakteristieken bij van

Lees verder

Alcoholbeleid in het verkeer

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Consumptie van alcohol heeft effect op het rijgedrag: de waarneming vermindert, de stuurtaak wordt

Lees verder

Voorlichting en bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik

De Rijksoverheid zet voorlichting in om burgers te informeren over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en ter ondersteuning van

Lees verder

Prijsbeleid alcohol

Prijs is een belangrijke factor van de (door de consument ervaren) beschikbaarheid van alcohol. Onderzoek laat zien dat het verhogen van de

Lees verder

Alcoholreclame en -marketing

Uit onderzoek komt naar voren dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen blootstelling aan alcoholreclame en een

Lees verder

Beschikbaarheid van alcohol en verantwoorde verstrekking

Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol is één van de meest effectieve maatregelen om het alcoholgebruik en de daaraan

Lees verder

Interventiemogelijkheden op de SEH

Voor het voorkomen en tegengaan van schadelijk alcoholgebruik kunnen Screening and Brief Interventions (SBIs) op de SEH worden ingezet.

Lees verder

Risicogroepen problematisch alcoholgebruik 55-plussers

55-70 jarigen die overmatig drinken zijn vaker alleenstaand, roker, minder fysiek actief en hebben vaker een angststoornis dan lichte

Lees verder

Werking alcohol bij 55-plussers

Zelfs als ouderen minder drinken naarmate ze ouder worden, kunnen ze daar meer last van krijgen. Gezien de lichamelijke veranderingen die

Lees verder

Vergelijking percentages alcoholgebruikers onder 55-plussers

Een vergelijking van de percentages van de verschillende onderzoeken onder de 55-plussers.

Lees verder