Pagina's

Hoe leidt alcoholreclame tot alcoholgebruik

Op welke manier heeft het zien van alcoholreclame en alcohol in de media invloed op alcoholgebruik en hoe werkt deze beïnvloeding

Lees verder

Wat weten we over de inhoud van alcoholreclame?

Reclame voor alcoholhoudende dranken blijkt bepaalde, steeds terugkerende thema’s te hebben. Ook bij het verspreiden van reclame via

Lees verder

Welke vormen van alcoholreclame zijn er?

Alcoholreclame kent vele vormen en is op verschillende plaatsen vindbaar [1]. Welke verschillende vormen kunnen we onderscheiden en

Lees verder

Alcohol en stress

Er is een samenhang tussen stress en (problematisch) alcoholgebruik. De impact van stress op alcoholgebruik en het risico op het ontstaan

Lees verder

Integrale aanpak alcoholpreventie

Een integrale aanpak van alcoholpreventie zorgt dat verschillende maatregelen en interventies voor verschillende doelgroepen in samenhang

Lees verder

Cijfers problematisch alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk

Problematisch alcoholgebruikis het drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en dat een

Lees verder

Alcoholbeleid in sportkantines

De Verenigingsmonitor 2017, uitgevoerd door het Mulier Instituut onder Nederlandse sportverenigingen, onderzocht onder andere het

Lees verder

Alcohol en kanker

Wereldwijd wordt 5,5% van alle gevallen van kanker veroorzaakt door het drinken van alcohol[1]. Van alle doden door kanker wereldwijd wordt

Lees verder

Soorten alcoholische dranken en de relatie met kanker

De invloed van het type drank dat men drinkt op kanker is onderzocht in verschillende studies. In het algemeen geldt dat het voor het risico

Lees verder

Dosis-respons relatie alcohol en kanker

Het aantal glazen waarbij een verhoogd risico optreedt, verschilt per type kanker. Zo zijn er aanwijzingen dat het drinken van 1 glas

Lees verder