Pagina's

Invloed van alcohol op het ontstaan van cardiomyopathie, hartfalen en hersenbloeding

Voor deze drie ziekten is een verband met alcoholgebruik aangetoond. Wat is dit verband precies en wat is er bekend over de invloed van

Lees verder

Biologische processen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten door alcohol

Alcohol beïnvloedt verschillende biologische processen die bij het ontstaan van veel hart- en vaatziekten een rol spelen. We gaan

Lees verder

Welke factoren spelen een rol bij de invoering?

Momenteel is Minimum Unit Pricing (MUP) in elf landen ingevoerd [1]. Wat is er uit onderzoek bekend over het implementatieproces? Welke

Lees verder

Wat is Minimum Unit Pricing of MUP?

Wat houdt deze maatregel precies in en hoe wordt een minimumprijs per eenheid alcohol berekend? Op welke doelgroep richt de maatregel zich

Lees verder

Alcohol en kansspelproblematiek

Alcoholgebruik en kansspelen gaan voor veel mensen hand in hand. Zo is alcohol in speelcasino’s, speelhallen en gelegenheden met

Lees verder

Doorrekening van kosten en effecten van Minimum Unit Pricing in Nederland

We hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt van een aantal mogelijke scenario’s voor invoering van Minimum Unit

Lees verder

Mogelijke scenario’s voor prijsbeleid voor alcohol in Nederland

We schetsen vier mogelijke scenario’s voor het toekomstige prijsbeleid voor alcohol. De eerste twee scenario’s zijn twee versies

Lees verder

Beschikbaarheid van alcohol

(Problematisch) alcoholgebruik wordt sterk beïnvloed door de beschikbaarheid van alcohol [1]. De beschikbaarheid van alcohol wordt voor

Lees verder

De nieuwe Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. Deze vervangt de Drank- en Horecawet (DHW). Hieronder volgt een opsomming van de

Lees verder

Invloed van alcoholgebruik op het ontstaan van ischemische hartziekten en herseninfarct

Wat zijn ischemische hartziekten en wat is een herseninfarct? En wat is de invloed van verschillende drinkpatronen op het ontstaan van deze

Lees verder