Eerdere Editorials

Nieuw dossier: Alcoholgebruik en sociale wijkteams – Maart 2019

In 2018 maakte het Trimbos-instituut met instellingen voor verslavingszorg een strategische verkenning over alcoholpreventie door sociale wijkteams. Bij veel wijkteams bleken de kennis en vaardigheden om alcoholgebruik goed te kunnen signaleren, bespreekbaar te maken en cliënten te motiveren beperkt. Ook waren aanbod en werkwijze van de verslavingszorg en mogelijkheden voor contact, consultatie en doorverwijzing vaak onbekend.

Het nieuwe dossier 'Alcoholgebruik en sociale wijkteams' is ontwikkeld op basis van adviezen van experts van instellingen voor verslavingszorg. Het ondersteunt preventiewerkers om het thema alcoholpreventie en vroegsignalering beter te positioneren binnen sociale wijkteams en gemeenten. Ook biedt het kennis en ervaring uit de praktijk om onderlinge samenwerking op te bouwen, te verbeteren en te inspireren.

Naast dit dossier vindt u in deze nieuwsbrief in de rubriek ‘Uitgelicht’ een bijdrage van Marlous Tuithof, epidemioloog bij het Expertisecentrum Alcohol. En natuurlijk ook deze keer een overzicht van de belangrijkste nieuwe studies en andere nieuwsberichten omtrent alcohol en alcoholpreventie. Wilt u ons nieuws vaker volgen? Check dan regelmatig de nieuwsberichten op onze site.

Carmen Voogt, projectleider Expertisecentrum Alcohol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw dossier: Alcohol en kanker - Januari 2019

Een nieuw jaar is begonnen, een kansrijk jaar voor iedereen die zich bezig houdt met alcoholpreventie. Ook in 2019 wil het Expertisecentrum Alcohol - samen met u - effectief bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik binnen de Nederlandse bevolking door kennis omtrent alcohol(preventie) te bundelen en te delen.

Wat kunt u van ons verwachten in het eerste kwartaal van 2019? Eén van de activiteiten van het Expertisecentrum Alcohol is het organiseren van kenniskringen met als doel om wetenschappers op het gebied van alcohol(preventie) te verbinden. Op de eerste kenniskring van dit jaar op 10 januari 2019 keken we samen met onderzoekers naar de bijdrage die de wetenschap kan leveren aan de thema's die worden aangesneden in het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. In de loop van het jaar zullen er meer kenniskringen volgen rondom specifieke thema's.

Daarnaast worden er nieuwe dossiers aan de website toegevoegd. Vandaag verschijnt het dossier 'Alcohol en kanker' waarin de laatste kennis omtrent alcohol en kanker gebundeld is. In dit dossier krijgt u antwoord op vragen zoals: hoe vaak krijgen mensen kanker door het drinken van alcohol? Welke mechanismen leiden ertoe dat alcohol kankerverwekkend is? Bij hoeveel glazen alcohol treedt een verhoogd risico op kanker op? Er zijn de laatste jaren veel onderzoeken verschenen omtrent alcohol en kanker en wij zijn trots dit gebundeld te hebben in dit nieuwe dossier.

Ook vindt u bij ons het allerlaatste nieuws omtrent alcohol(preventie) en informatie over lopende onderzoeken. Kent u mensen die ook op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot alcoholpreventie? Attendeer hen dan op deze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

Ik wens u, mede namens het Expertisecentrum Alcohol, een gezond en voorspoedig 2019!

Carmen Voogt, projectleider Expertisecentrum Alcohol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preventieakkoord gesloten - November 2018

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol. Het expertisecentrum heeft als doel kennis over alcohol en alcoholpreventie toegankelijk te maken voor professionals in zorg, beleid en wetenschap. Onze ambitie is om hiermee bij te dragen aan effectieve alcoholpreventie. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van alcoholgebruik, interventies en beleid.

De afgelopen maanden was er veel media-aandacht omtrent het Nationaal Preventieakkoord van VWS. Dit akkoord richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Nederlanders en het kleiner maken van gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving. Problematisch alcoholgebruik is hierbij één van de thema's, aangezien dit drinkpatroon kan leiden tot gezondheidsverlies voor het individu en schade aan anderen.

Het Preventieakkoord zorgt dat een groot aantal maatschappelijke partners komende jaren bijdraagt  aan alcoholpreventie. Het Expertisecentrum Alcohol krijgt een rol in het bundelen van de kennis en het borgen van de kwaliteit van de acties die de deelnemende organisaties uitvoeren binnen het Preventieakkoord Problematisch alcoholgebruik. Wij hopen dat onze expertise ertoe bij zal dragen dat er meer draagvlak ontstaat voor evidence based interventies en beleid.

Vanuit de wetenschap is er al veel bekend over effectieve maatregelen zoals beperking van alcoholreclame, vermindering van het aantal verkooppunten van alcoholhoudende drank en het structureel verhogen van de prijs. Deze maatregelen worden ook onderschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Niet al deze maatregelen hebben een plek gekregen in het Preventieakkoord. Maar het akkoord is wel een stap in de goede richting voor alcoholpreventie. In ons dossier Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik bieden wij achtergrondinformatie bij de gemaakte afspraken.

Carmen Voogt, projectleider Expertisecentrum Alcohol