Editorial nieuwsbrief

Nieuwsbrief Expertisecentrum Alcohol - April 2020: Nieuw dossier: Alcohol en het nieuwe coronavirus (COVID-19) & Alcohol, weerstand en luchtweginfecties

Nieuw dossier: Alcohol en het nieuwe coronavirus (COVID-19) & Alcohol, weerstand en luchtweginfecties

Beste lezer,

De uitbraak van en de maatregelen tegen de verspreiding het nieuwe coronavirus (COVID-19) hebben invloed op ons allen: niet alleen op persoonlijk, maar ook op professioneel vlak. De vraag die wij ons bij het Expertisecentrum Alcohol continu stellen is: Wat gebeurt er met het alcoholgebruik in Nederland nu de kroegen (tijdelijk) zijn gesloten en evenementen en festivals (tijdelijk) zijn gecanceld?

De corona-uitbraak roept veel vragen op. Wat weten we uit eerder onderzoek naar alcoholgebruik tijdens (natuur)rampen? Neemt het alcoholgebruik toe door gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid of verveling of neemt het juist af doordat alcohol minder beschikbaar is? Welke groepen lopen een groter gezondheidsrisico bij besmetting met het coronavirus? Is het aannemelijk dat meer kinderen en partners van drinkers slachtoffer worden van huiselijk geweld? En, welke online alcoholinterventies kun je als professional inzetten nu face-to-face alcoholpreventie tijdelijk niet mogelijk is? In ons nieuwe dossier Alcohol en het nieuwe coronavirus (COVID-19) proberen wij antwoord te geven op dergelijke vragen.

Ook hebben we een nieuwe dossier Alcohol, weerstand en luchtweginfecties geplaatst. In dit dossier wordt de vraag beantwoord of incidenteel zwaar drinken (binge drinken) drinkers vatbaarder maakt voor luchtweginfecties. Mensen met luchtweginfecties zijn namelijk kwetsbaarder voor een ernstiger ziekteverloop na besmetting met het nieuwe coronavirus. Daarnaast hebben we een nieuw dossier Alcohol en psychische gevolgen samengesteld. Hierin komen o.a. angststoornissen, depressie, eenzaamheid en stress aan bod; negatieve emoties die in tijden van de coronacrisis en/of door alcoholgebruik versterkt kunnen worden. 

In de gastcolumn vertelt Robert van de Graaf (verslavingsarts, Verslavingszorg Noord Nederland) over hoe het is om tijdens de coronacrisis te werken met mensen die (herstellen van) een alcoholverslaving. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? En, welke tips kun je als professional geven aan gebruikers? Lees het allemaal in zijn column.

We sluiten deze nieuwsbrief af met een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten en wetenschappelijke publicaties omtrent alcohol(preventie). Daaronder bijvoorbeeld een bericht over de toenemende online alcoholverkoop in de Verenigde Staten tijdens de coronacrisis. Wilt u meer (wetenschappelijk) nieuws? Check dan regelmatig de nieuwsberichten op onze site.

Zorg goed voor jezelf en anderen.

Carmen Voogt & Camilla de Jong,

Expertisecentrum Alcohol

Eerdere Editorials

Eerdere editorials zijn hier te vinden.