Editorial nieuwsbrief

Nieuw dossier Alcohol en kanker - Januari 2019

Een nieuw jaar is begonnen, een kansrijk jaar voor iedereen die zich bezig houdt met alcoholpreventie. Ook in 2019 wil het Expertisecentrum Alcohol - samen met u - effectief bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik binnen de Nederlandse bevolking door kennis omtrent alcohol(preventie) te bundelen en te delen.

Wat kunt u van ons verwachten in het eerste kwartaal van 2019? Eén van de activiteiten van het Expertisecentrum Alcohol is het organiseren van kenniskringen met als doel om wetenschappers op het gebied van alcohol(preventie) te verbinden. Op de eerste kenniskring van dit jaar op 10 januari 2019 keken we samen met onderzoekers naar de bijdrage die de wetenschap kan leveren aan de thema's die worden aangesneden in het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. In de loop van het jaar zullen er meer kenniskringen volgen rondom specifieke thema's.

Daarnaast worden er nieuwe dossiers aan de website toegevoegd. Vandaag verschijnt het dossier 'Alcohol en kanker' waarin de laatste kennis omtrent alcohol en kanker gebundeld is. In dit dossier krijgt u antwoord op vragen zoals: hoe vaak krijgen mensen kanker door het drinken van alcohol? Welke mechanismen leiden ertoe dat alcohol kankerverwekkend is? Bij hoeveel glazen alcohol treedt een verhoogd risico op kanker op? Er zijn de laatste jaren veel onderzoeken verschenen omtrent alcohol en kanker en wij zijn trots dit gebundeld te hebben in dit nieuwe dossier.

Ook vindt u bij ons het allerlaatste nieuws omtrent alcohol(preventie) en informatie over lopende onderzoeken. Kent u mensen die ook op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot alcoholpreventie? Attendeer hen dan op deze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

Ik wens u, mede namens het Expertisecentrum Alcohol, een gezond en voorspoedig 2019!

Carmen Voogt, projectleider Expertisecentrum Alcohol

Eerdere Editorials

Eerdere editorials zijn hier te vinden.