Editorial nieuwsbrief

Nieuwsbrief Expertisecentrum Alcohol - September 2019: Nieuw dossier 'Alcohol en Jongeren' & Video Erik Scherder

De zomervakantie ligt achter ons en voor sommige kinderen betekent dat de eerste kennismaking met de basisschool. Kinderen van die leeftijd weten meer over alcohol dan je zou vermoeden. Bijvoorbeeld over de mate waarin mannen en vrouwen drinken en de effecten van alcohol. En dat is niet zonder gevolgen, want hun cognities met betrekking tot alcohol zijn van invloed op hun drinkgedrag als puber.

Alcoholgebruik heeft op een puberbrein doorgaans negatievere gevolgen dan voor volwassenen. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) legt dat helder uit in een nieuw filmpje. En wie meer wil weten vindt de feiten over alcohol en het brein in de nieuwe NIX18 infosheet 'Alcohol en de hersenontwikkeling van jongeren'.

Meer kennis rondom alcoholgebruik en -preventie bij jongeren is gebundeld in ons nieuwe dossier 'Alcohol en Jongeren'. Het dossier geeft handvatten om het uitstellen en reduceren van alcoholgebruik bij jongeren te stimuleren. Hoe lastig dat kan zijn, blijkt uit de gastcolumn van Geert Bruinen, programmamanager Drugs en Alcohol van de afdeling Jeugd bij de gemeente Rotterdam. In zijn column schetst hij een herkenbaar en ook bemoedigend beeld voor vele volwassenen met kinderen in de uitgaansleeftijd.

We sluiten deze nieuwsbrief af met een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten en wetenschappelijke publicaties omtrent alcohol(preventie). Daaronder bijvoorbeeld een WHO statusrapport over de implementatie van het European Action Plan on Alcohol (EAPA) om (problematisch) alcoholgebruik in Europa terug te dringen. Wilt u meer (wetenschappelijk) nieuws? Check dan regelmatig de nieuwsberichten op onze site.

Carmen Voogt & Camilla de Jong,

Expertisecentrum Alcohol

Eerdere Editorials

Eerdere editorials zijn hier te vinden.