Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Met het Preventieakkoord willen partijen uit de hele samenleving gezondheidsschade door problematisch alcoholgebruik terugdringen.

Achtergrond

Veel partijen willen zich inzetten voor een gezonder Nederland. Zij ondertekenden daarom op 23 november 2018 het Nationaal Preventieakkoord. Overheden, maatschappelijke organisaties, de zorgsector, het bedrijfsleven, sportverenigingen en vele andere partijen zijn het eens geworden over een pakket van maatregelen en interventies om gezondheidsproblemen aan te pakken. Het Preventieakkoord richt zich op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

5 thema's

Het preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik heeft verschillende doelen en bestaat uit 5 thema's:

  1. Alcohol en de school en studieomgeving
  2. Marketing van alcoholhoudende drank
  3. Bewustwording en vroegsignalering
  4. Een gezonde sportomgeving
  5. Naleving en handhaving bij leeftijdsgrens en dronkenschap

Meer weten over problematisch alcoholgebruik?

Bekijk de samenvatting van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik (pdf) en de pagina's van dit dossier. De komende jaren wordt deze kennis uitgebreid en geactualiseerd aan de hand van onderzoeken en instrumenten die in het kader van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik worden ontwikkeld. De tekst van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik vindt u bij de Rijksoverheid.

Het Trimbos-instituut en het Nationaal Preventieakkoord

Het Trimbos-instituut heeft plaatsgenomen aan de preventietafel Roken en Problematisch Alcoholgebruik als onafhankelijk expert. Lees meer over de inhoud van het Nationaal Preventieakkoord, het standpunt van Trimbos en vind antwoord op veel gestelde vragen.

 Video: Schade door alcohol bij anderen


Contactpersoon: Ninette van Hasselt