Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend door vele partijen die zich in willen zetten voor een gezonder Nederland. Overheden, maatschappelijke organisaties, de zorgsector, het bedrijfsleven, sportverenigingen en vele andere partijen zijn het eens geworden over een pakket van maatregelen en interventies om gezondheidsproblemen aan te pakken. Het Preventieakkoord richt zich op drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Meer weten over problematisch alcoholgebruik?

Wilt u weten wat de huidige stand van zaken is op de thema’s uit het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik of zoekt u meer verdieping? Dit dossier biedt u per thema van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik inzicht in de bestaande kennis. De komende jaren wordt deze kennis geactualiseerd aan de hand van onderzoeken en instrumenten die in het kader van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik worden ontwikkeld.

Trimbos en het Nationaal Preventieakkoord

Het Trimbos-instituut heeft plaatsgenomen aan de preventietafel Roken en Problematisch Alcoholgebruik als onafhankelijk expert. De tekst van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik vindt u op Rijksoverheid.nl. Op Trimbos.nl leest u meer over de inhoud van het Nationaal Preventieakkoord, het standpunt van Trimbos en veel gestelde vragen (FAQ's).


Contactpersoon: Ninette van Hasselt