Alcoholbeleid en wetgeving

Het alcoholbeleid in Nederland wordt in hoofdlijnen bepaald door de Nederlandse overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het alcoholdossier en bepaalt de (wettelijke) kaders en prioriteiten voor het Nederlandse alcoholbeleid. Het ministerie kan daarbij gebruik maken van internationale prioriteiten en richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie (EC).

Het landelijke beleid wordt op gemeentelijk niveau verder uitgewerkt en in praktijk gebracht. Gemeenten volgen in hun lokale beleidsplannen grotendeels de landelijke kaders en prioriteiten, maar hebben tegelijkertijd veel vrijheid om het lokale beleid aan te passen aan de plaatselijke situatie.

In dit dossier staat alles wat je als beleidsmaker wilt weten over alcoholbeleid, wetgeving en de belangrijkste en meest effectieve beleidsmaatregelen op het gebied van alcoholpreventie.

Maatschappelijke schade van alcoholgebruik

Video: Alcoholaccijns (belasting heffen op alcohol)

 


Contactpersoon: Carmen Voogt