Alcoholbeleid en wetgeving

Het alcoholbeleid wordt in hoofdlijnen bepaald door de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het alcoholdossier en bepaalt de (wettelijke) kaders en prioriteiten voor het Nederlandse alcoholbeleid. Het ministerie kan daarbij gebruik maken van internationale prioriteiten en richtlijnen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie (EC) worden geformuleerd.

Het landelijke beleid wordt op gemeentelijk niveau verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Gemeenten volgen in hun lokale beleidsplannen grotendeels de landelijk kaders en prioriteiten, maar hebben tegelijkertijd veel vrijheid om het lokale beleid aan te passen op de lokale situatie.

Video: Alcoholaccijns (belasting heffen op alcohol)

 


Contactpersoon: Jeroen de Greeff