Alcoholreclame en alcoholbeelden in de media

Dit dossier gaat over alcoholreclame en alcoholbeelden in de media. Alcoholreclame wordt ook wel marketing communicatie of alcoholpromotie genoemd [1,2]. Het doel van alcoholreclame is om positieve associaties over alcohol en een merk te creëren, met het uiteindelijke doel om beslissingen van consumenten rondom de aankoop van alcohol te beïnvloeden [3,4]. Alcoholproducenten zijn doorgaans de afzenders en financiers van alcoholreclame. Alcoholreclame is één van de vele mogelijke marketing activiteiten [1]. Het dossier gaat ook over alcoholbeelden in de media, bijvoorbeeld het vóórkomen van alcohol-drinkende karakters in films.

Blootstelling aan alcoholreclame en alcoholbeelden in de media hangt samen met het eerder beginnen met drinken en met meer alcoholconsumptie onder jongeren die al drinken [5]. Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan alcoholbeelden in films zelfs een sterkere voorspeller zou zijn van alcoholgebruik dan het alcoholgebruik door ouders of de beschikbaarheid van alcohol in het ouderlijk huis [6]. Dit dossier bundelt de kennis omtrent alcoholreclame en alcoholbeelden in de media.

Met dank aan: Wim van Dalen (STAP), Ardine de Wit (RIVM) en Renske Koordeman (Pluryn)

Referenties

1. Hastings, G., Anderson, S., Cooke, E., Gordon, R., Hastings, G., Anderson, S., … Gordon, R. (2005). Alcohol marketing and young people’s drinking : A review of the research. Journal of Public Health Policy, 26, 296–311. doi:10.1057/palgrave.jphp.3200039.
2. Scott, S., Muirhead, C., Shucksmith, J., Tyrrell, R., & Kaner, E. (2017). Does industry-driven alcohol marketing influence adolescent drinking behaviour? A systematic review. Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 52, 84–94. doi:10.1093/alcalc/agw085.
3. Austin, E.W., Chen, M.J., & Grube, J.W. (2006). How does alcohol advertising influence underage drinking? The role of desirability, identification and skepticism. Journal of Adolescent Health, 38, 376–384. doi:10.1016/j.jadohealth.2005.08.017.
4. Saffer, H. (2002). Alcohol advertising and youth. Journal of Studies on Alcohol, Supplement, 173–181. doi:10.15288/jsas.2002.s14.173.
5. Cukier, S., Wettlaufer, A., Jackson, K., Minozzi, S., Bartholow, B.D., Stoolmiller, M.L., & Sargent, J.D. (2018). Impact of exposure to alcohol marketing and subsequent drinking patterns among youth and young adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi:10.1002/14651858.CD013087.
6. Stoolmiller, M., Wills, T.A., McClure, A.C., Tanski, S.E., Worth, K.A., Gerrard, M., & Sargent, J.D. (2012). Comparing media and family predictors of alcohol use: a cohort study of US adolescents. BMJ Open, 2, e000543. doi:10.1136/bmjopen-2011-000543.


Contactpersoon: Lonneke van Leeuwen