Alcoholetikettering

Het vermelden van informatie op de etiketten van alcoholhoudende dranken is in Nederland op dit moment nog niet verplicht. Verplichte alcoholetikettering zou ingezet kunnen worden als een beleidsmaatregel voor het vergroten van de bewustwording over de schade van alcohol en daarmee het verminderen van schadelijk alcoholgebruik. Het Trimbos-instituut heeft deze mogelijkheid voor de Nederlandse situatie onderzocht.

Productinformatie en informatie over de invloed van alcohol op de gezondheid op de etiketten van bier, wijn en sterkedrank, maakt mensen bewust van wat er in deze producten zit en welke risico’s het gebruik ervan met zich meebrengt. Consumenten hebben recht op dit soort informatie en kunnen daarmee beter kiezen of ze een product al dan niet willen kopen en drinken.   

Dit dossier geeft een overzicht van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek naar verplichte etikettering als beleidsmaatregel, zoals vastgelegd in het rapport ‘Etikettering van alcoholhoudende dranken’. U krijgt antwoord op vragen als: Wat is verplichte alcoholetikettering precies? In welke landen is alcoholetikettering al verplicht en waar zijn er andere afspraken over gemaakt (zelfregulering)? Wat is het effect van alcoholetikettering op alcoholgebruik en bewustwording? En hoe zouden de etiketten van alcoholhoudende dranken eruit moeten zien?  

Auteur: Carmen Voogt

Met dank aan: Koen Smit, Desiree Spronk en Camilla de Jong (Trimbos-instituut)


Contactpersoon: Carmen Voogt