Alcohol in de huisartsenpraktijk

Alcohol is een belangrijke risicofactor in tal van gezondheidsproblemen. Toch is alcoholgebruik geen gangbaar onderwerp in de huisartsenzorg [1,2]. Een minderheid van patiënten met problematisch alcoholgebruik is als zodanig bij de huisarts bekend [3]. Het merendeel van de artsen ziet een taak voor zichzelf weggelegd in het terugdringen van overmatig alcoholgebruik, maar vindt het lastig om het onderwerp ter sprake te brengen [4]. Soms missen artsen ook de kennis over interventietechnieken of vinden zij het vergoedingenstelsel niet in overeenstemming met de benodigde tijdsinvestering voor gespreksvoering over alcoholgebruik [5].

Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is een doel in het gezondheidsbeleid van de overheid. Vroegtijdige signalering en kortdurende interventies in de huisartsenzorg zijn bewezen kosteneffectief. Dit dossier zet de actuele kennis over alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk op een rij en maakt inzichtelijk welke tools er zijn voor professionals die zich met dit thema bezighouden.

Referenties

1. Keurhorst, M., van de Ven, G., Keizer, E. & Laurant, M. (2011). Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik. Nijmegen: Radboud Universiteit.
2. Bransen, E., Gee, A. de, Drenthen, T., Boon, B. (2015). Online hulp werkt goed bij alcoholprobleem. Samen met internet en POH-GGZ overmatig drankgebruik te lijf. In: Medisch Contact, 5 maart, pp 450-452.
3. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (Derde herziening), Boomsma, L.J., Drost, I.M., Larsen, I.M., Luijkx, J.J.H.M., Meerkerk, G.J., Valken, N., Verduijn, M., Burgers, J.S., Van der Weele, G.M., Sijbom, M. Huisarts Wet 2014;57(12):638-46.
4. Burgering & Willems (2013). Arts vraagt te weinig naar drankgebruik. Medisch Contact, 68, nr. 15, pp 795-798.
5. Keurhorst, M., van de Ven, G., Keizer, E. & Laurant, M. (2011). Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik. Nijmegen: Radboud Universiteit.


Contactpersoon: Els Bransen