Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)

De coronacrisis brengt de nodige uitdagingen en risico’s met zich mee, ook op het gebied van alcoholgebruik- en beleid. Dit dossier gaat dieper in op gebieden waar gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1) welke uitdagingen gelden in de verschillende fasen van de coronacrisis, 2) heropening van de horeca en handhaving van de Drank- en Horecawet, 3) vroegsignalering van alcoholproblematiek, 4) alcoholbeleid in sportkantines, 5) zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren als beschermende factor voor middelengebruik, 6) KOPP/KOV ten tijde van de coronacrisis. Tot slot vindt u een overzicht van links naar relevante organisaties die gemeenten kunnen ondersteunen bij samenhangende vraagstukken die de coronacrisis met zich meebrengt.

Laatst bijgewerkt op: 16-07-2020
Contactpersoon: Ninette van Hasselt