Alcohol en werk

Dit dossier gaat over de gevolgen van alcoholgebruik voor het werk en de mogelijkheden om als werkgever bij te dragen aan signalering en preventie. Ook wordt nader ingegaan op Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid), waarmee werkgevers bij kunnen dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Alcoholgebruik en verslaving zijn, ook in de werkomgeving, beladen onderwerpen. Daarom is het belangrijk voor werkgever en werknemer om helderheid te hebben over wat het ADM-beleid van een bedrijf inhoudt. Het maakt duidelijk wat wel en niet mag aan middelengebruik, hoe ingezet wordt op preventie en waar medewerkers terecht kunnen bij overtreding van de regels en of bij problematisch middelengebruik [1].

Referenties

1. Wit, G.A., de et al. (2016). Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapp. 2016-0133, p. 148. Bilthoven: RIVM.


Contactpersoon: Maddy Blokland