Alcohol en werk

Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Alcohol en werk is vaak geen goede combinatie. Dit dossier gaat in op  de gevolgen van alcoholgebruik voor het werk, en hoe een werkgever bij kan  dragen aan signalering en preventie. Ook wordt nader ingegaan op Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid)  In een ADM-beleid zijn de afspraken die bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving vastgelegd.
Alcoholgebruik en verslaving zijn, ook in de werkomgeving, beladen onderwerpen. Dit heeft enerzijds te maken met het taboe van problematisch alcoholgebruik, maar ook met de dreiging en angst voor ontslag. Daarom is het belangrijk voor werkgever en werknemer om helderheid te hebben over wat het ADM-beleid van een bedrijf inhoudt. Het maakt duidelijk wat wel en niet mag, hoe het bedrijf inzet op preventie, waar medewerkers voor zorg en/of behandeling terecht kunnen in geval van (problematisch) middelengebruik en wat de consequenties zijn bij overtreding van de regels.


Contactpersoon: Maddy Blokland