Alcohol en werk

Dit dossier gaat in op vragen omtrent de gevolgen van alcoholgebruik op de werkvloer voor zowel werkgevers als werknemers. Denk hierbij aan ‘Welke risicofactoren zijn er voor het gebruik van alcohol in de werkomgeving?’, ‘Welke effectieve interventies bestaan er voor een werkgever?’ en tot slot ‘Welke richtlijnen zijn er voor een beleid gericht op middelengebruik op de werkvloer?’

Alcoholgebruik van werknemers kost bedrijven bijna 2 miljard euro per jaar. Hiervan wordt volgens het RIVM 0.4 miljard euro veroorzaakt door ziekteverzuim n.a.v. alcoholgebruik en de overige 1.3 miljard euro door presenteïsme (de werknemer werkt wel, echter verminderde productiviteit). Daarnaast wordt geschat dat bijna 0,3 miljard euro aan productiviteitsverlies samenhangt met alcoholgerelateerde verkeersongevallen en geweld. [1]

Het RIVM berekende ook dat 8% van de werknemers dagelijks gemiddeld meer dan 2,5 (vrouwen) of 3,5 (mannen) glazen drinkt. Deze groep neemt bijna een derde van de totale kosten voor alcoholgerelateerd verzuim en voor haar rekening.[1]

Alcoholgebruik en verslaving zijn, ook in de werkomgeving, beladen onderwerpen. Werknemers met een verslavingsprobleem zijn dan ook erg terughoudend dit aan te geven uit angst om hun baan en hun reputatie te verliezen. Het is goed daarom zo goed mogelijk geinformeerd te zijn als werkgever over de signalen van middelengebruik, gevolgen en de mogelijkheden voor preventie en beleid.

Referentie:

1. Wit, G.A. de (2016) Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapp. 2016-0133, p. 148. Bilthoven: RIVM


Contactpersoon: Ninette van Hasselt