Alcohol en maatschappelijke gevolgen

Alcoholgebruik heeft niet alleen gevolgen voor het individu zelf maar ook voor anderen in de maatschappij (die geen alcohol drinken) en voor de samenleving als geheel. Andere personen kunnen namelijk ook schade ondervinden van iemands alcoholgebruik. Je kunt hierbij denken aan (on)bedoeld letsel door (verkeers)ongelukken of geweld, schade aan andermans eigendom of verwaarlozing van naasten.

De manier waarop alcohol wordt gedronken, oftewel het drinkpatroon, heeft invloed op de schadelijkheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een zwaar en een overmatig drinkpatroon. Ook de cultuur van een land heeft invloed op de drinkpatronen in een maatschappij. Zo wordt in het zuiden van Europa alcohol vaak in combinatie met eten gedronken, terwijl in het noorden van Europa vooral een sterke wodka of bingecultuur heerst.

Aan de maatschappelijke gevolgen hangt vaak een prijskaartje, zowel economisch als psychisch. Dit prijskaartje komt onder andere door kosten voor de gezondheids- en verslavingszorg door ziektegevallen die door alcohol zijn veroorzaakt en kosten als gevolg van politieoptreden en het gevangenisstelsel.

In de items binnen dit dossier worden zowel bovenstaande voorbeelden als andere gevolgen van alcoholgebruik voor de maatschappij verder uiteengezet en uitgelegd.

Anne-Marie Laslett van het National Drug Research Institute en het Centre for Alcohol Policy Research in Australië vertelt in deze video over het begrip alcoholschade aan anderen. Ze legt onder andere uit wat het begrip inhoudt en dat de (maatschappelijke) kosten van alcohol bijna verdubbelen wanneer de kosten van alcoholschade aan anderen meegenomen worden in de berekening.


Contactpersoon: Carmen Voogt