Alcohol en lichamelijke gevolgen

Alcoholgebruik heeft nadelige lichamelijke gevolgen op de korte en de lange termijn. Op de korte termijn kan alcoholgebruik leiden tot o.a. een verstoring van de motoriek, vermindering van de waarneming en een afname van de geheugenfuncties en het beoordelingsvermogen. Op de lange termijn kan alcoholgebruik leiden tot leverschade, verschillende kankersoorten, hart- en vaatziekten, diabetes, aandoeningen in het maagdarmstelsel en neurologische schade. Bovendien kan alcoholgebruik ook tot somatische (lichamelijke) klachten leiden, zoals moeheid. Dit dossier biedt een overzicht van de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Voor informatie over de  lichamelijke gevolgen  van alcoholgebruik bij specifieke risicogroepen kunt u terecht bij de dossiers Alcohol en jongeren en Alcohol en 55-plussers.


Contactpersoon: Koen Scholten