Alcohol en kanker

Alcohol is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) geclassificeerd als carcinogeen, dat wil zeggen kankerverwekkend voor mensen. Dat geldt nog meer voor het afbraakproduct aceetaldehyde. Dit dossier gaat over de relatie tussen alcohol en kanker. Het dossier gaat onder andere in op de relatie tussen alcohol en het ontstaan en het beloop van kanker, verklarende mechanismen en de relatie tussen alcoholgebruik, roken en kanker. Het dossier biedt daarmee een actueel overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van alcohol en kanker.

Met dank aan: prof. Ellen Kampman (Wageningen University & Research).


Contactpersoon: Ajla Mujcic