Alcohol en gemeenten

Het alcoholbeleid wordt in hoofdlijnen bepaald door de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het alcoholdossier en bepaalt de (wettelijke) kaders en prioriteiten voor het Nederlandse alcoholbeleid. Gemeenten volgen in hun lokale beleidsplannen grotendeels de landelijk kaders en prioriteiten, maar hebben tegelijkertijd veel vrijheid om het lokale beleid aan te passen op de lokale situatie. In dit dossier kunt u informatie en linken naar voor u relevantie websites vinden.


Contactpersoon: Lian Smeets