Alcohol en de SEH

Vanuit de Spoedeisende Hulp (SEH) kan bijgedragen worden aan het signaleren en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. Op de SEH komen immers duizenden mensen binnen wanneer alcohol zelf directe schade heeft aangericht (alcoholvergiftiging) of er letsel is ontstaan mede als gevolg van alcoholgebruik (ongeval, geweld, zelfbeschadiging).

De opgelopen schade en het contact met een SEH-verpleegkundige of arts kunnen als ‘wake up call’ dienen en een duwtje geven in de richting van het stoppen met of minderen van het alcoholgebruik. Hierbij kunnen screeningsinstrumenten en kortdurende interventies ingezet worden. In dit dossier wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis en interventies rondom schadelijk alcoholgebruik op de SEH.

Video: Alcoholgerelateerde agressie

 


Contactpersoon: Neeltje Vogels