Alcohol en 55- plussers

In de groep 55 tot 70-jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen vanaf 23 jaar. Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken. Maar 55-plussers die al overmatig dronken gaan juist meer drinken. Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Ook blijken overmatige drinkers niet snel geneigd te zijn hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik [1]. 

Referenties

1. Veerbeek, M., Heijkants, C. en Willemse, B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017.


Contactpersoon: Marjolein Veerbeek - Senster