Alcohol en 50-plussers

Over het algemeen gaan 50-plussers met het ouder worden minder drinken. Maar 50-plussers die overmatig drinken gaan juist meer drinken.

De overheid wil het aantal 50-plussers dat overmatig drinkt verminderen (zie ook het dossier Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik). Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de schadelijke lichamelijke en psychische gevolgen van alcoholgebruik, terwijl de gevoeligheid voor de effecten van alcohol juist toeneemt naarmate mensen ouder worden. Ook blijken zij niet snel hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik.

50-plussers drinken door een toename in vrijetijd en financiële middelen, een levensgebeurtenis, eenzaamheid of voor de gezelligheid. Door goed te kijken waarom 50-plussers drinken kunnen werkgevers, gemeenten en zorgverleners gerichte maatregelen en interventies inzetten om overmatig drinken te voorkomen of verminderen.

In dit dossier
·         Cijfers
·         50-plussers die extra risico lopen
·         Gezondheidsrisico's
·         Waarom 50-plussers (niet) drinken
·         Alcoholpreventie

Met dank aan: Marjolein Veerbeek (Kwartiermaker GGZ)


Contactpersoon: Carmen Voogt