Colofon

Wat is het Expertisecentrum Alcohol?

Het Expertisecentrum Alcohol is opgericht door het Trimbos-instituut met subsidie van het ministerie van VWS. Het expertisecentrum heeft als doel het ondersteunen van professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik. Het expertisecentrum richt zich op het verspreiden van wetenschappelijke inzichten over alcohol en alcoholpreventie en het stimuleren van de toepassing daarvan.

Wetenschappelijke adviescommissie

Het Expertisecentrum Alcohol wordt begeleid door een wetenschappelijke adviescommissie

Redactie

De redactie is verantwoordelijk voor de teksten op de website. De teksten worden geschreven op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de onderwerpen die op deze website worden behandeld. Inhoudelijk deskundigen van het Trimbos-instituut bewaken de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de informatie.

Beeldmateriaal

De foto's op deze website zijn afkomstig en verstrekt onder licentie van iStock.com en de Nationale Beeldbank. Geen van de afbeeldingen op deze website mogen op enige wijze worden gebruikt voor andere doeleinden.

Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.

Contact

Voor vragen over deze website kunt u contact met ons opnemen.